zadzwoń do nas
tel
(41)335 00 63
oferta sieciowe roboty
Flagowym przedmiotem działalności jest wykonywanie robót energetycznych. Wykonujemy:
 • Kablowe linie energetyki przemysłowej średniego napięcia, niskiego napięcia oraz automatyki
 • Instalacje AKPiA oraz sterowania.
 • Stacje transformatorowe słupowe, kontenerowe oraz wnętrzowe
 • Napowietrzne linie średniego napięcia
 • Napowietrzne linie niskiego napięcia
poniżej przedstawiamy nasze przykładowe projekty:
 • Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w Małogoszczy między ul. Jarków i Konarskiego
 • Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Tektonicznej w Kielcach dz. nr 254/1 255
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Brus, gm. Jędrzejów
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej przy ul. Jeziorańskiego w Kielcach – RE Kielce
 • Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej osiedla mieszkaniowego w miejscowości Dyminy gm. Morawica – etap III
 • Rozbudowa sieci elektroenergetycznej związana z przyłączeniem odbiorcy w miejscowości Micigózd dz. nr 36/5 gm. Piekoszów
 • Rozbudowa sieci elektroenergetycznej związana z przyłączeniem boiska sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Górno dz. nr 1168/1 i 1168/2 gm. Górno
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej „Jędrzejów-Zamoście” w m. Jędrzejów
 • Budowa przyłącza napowietrzno-kablowego do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 270/1 w miejscowości Belina, gm. Włoszczowa
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Dobrzeszów