zadzwoń do nas
tel
(41)335 00 63
dofinansowania projekty unijne

Kossel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje voucher na podstawie umowy z Operatorem – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętkrzyskiego w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim przez profesjonalne usługi doradcze ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na usługę doradczą specjalistyczną pn. „Usługa doradcza analizy procesowej firmy i wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania procesami i relacjami z klientami”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego