zadzwoń do nas
tel
(41)335 00 63
oferta przyłącza energetyczne

Przyłącze elektryczne do domu jednorodzinnego – rodzaje, dokumentacja i koszt

Instalacja elektryczna to jeden z najważniejszych elementów, o które należy zadbać w trakcie budowy domu. Istotną jej część stanowi przyłącze elektryczne (energetyczne). Dowiedz się, jakie są typy przyłącza energetycznego i jakie formalności należy spełnić, aby wykonać przyłącze na swojej działce.

Zanim w gniazdkach elektrycznych w nowym domu popłynie prąd, może minąć sporo czasu. Dopełnienie formalności związanych z przyłączem elektrycznym nie jest kłopotliwe, ale może być czasochłonne i zająć nawet kilka miesięcy.

Czym jest przyłącze elektryczne?

Wykonanie przyłącza elektrycznego jest niezbędne, by dom miał dostęp do energii elektrycznej. Konieczne jest zatem połączenie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku i zewnętrznej znajdującej się na działce z siecią elektroenergetyczną. Przyłącze elektryczne do domu jednorodzinnego składa się ze złącza, czyli miejsca, w którym instalacja zewnętrzna łączy się z instalacją domową. Złącze ma zazwyczaj postać skrzynki umieszczonej przy ogrodzeniu działki. W skrzynce zamontowane są: licznik energii elektrycznej i bezpieczniki główne. Punktem początkowym instalacji jest tablica rozdzielcza zlokalizowana w budynku, zawierająca szereg zabezpieczeń (przeciwprzepięciowych, przeciwporażeniowych) oraz układ sterujący domową instalacją. Rozdzielnica połączona jest przewodem ze skrzynką z licznikiem oraz obwodami elektrycznymi. Wewnętrzna linia zasilająca to przewód, który doprowadza prąd ze złącza do tablicy rozdzielczej we wnętrzu budynku.

Przyłącze energetyczne napowietrzne a kablowe

Istnieją dwa rodzaje przyłączy energetycznych – napowietrzne i kablowe. Pierwsze z nich spotykane są jeszcze w starszych budynkach i zakładane, jeśli w pobliżu działki umiejscowiona jest napowietrzna linia energetyczna. Napowietrzne przyłącze nie jest zbyt estetyczne, często szpeci budynek wiszącymi kablami, nie jest też zbyt bezpieczne, dlatego już rzadko stosowane. Natomiast przyłącze kablowe, używane głównie w nowych budynkach, polega na doprowadzeniu prądu do budynku za pomocą kabli zakopanych w gruncie. Na granicy działki pracownicy sieci energetycznej stawiają specjalną skrzynkę, która mieści złącze kablowe, do którego dostęp mają pracownicy sieci. Skrzynka zawiera licznik energii elektrycznej, z którego spisywane jest okresowo zużycie prądu. W razie awarii pracownicy mają stały dostęp do skrzynki i możliwość naprawienia usterki. W przypadku kablowego przyłącza energetycznego koszt jego wykonania jest wyższy niż napowietrznego, gdyż wymaga stworzenia projektu i dokumentacji technicznej.

Przyłącze energetyczne krok po kroku – warunki techniczne przyłącza

Warunki techniczne przyłącza to nieodłączna część dokumentacji, o którą właściciel musi wnioskować u dostawcy energii elektrycznej, jeśli chce przyłączyć budynek do sieci energetycznej. We wniosku o przyłącze energetyczne należy zawrzeć przede wszystkim wartość mocy przyłączeniowej, która zależy od ilości i mocy odbiorników energii elektrycznej, a także przewidywane roczne zużycie prądu i spodziewany termin rozpoczęcia prac. Trzeba również dołączyć dokumenty potwierdzające własność działki i plan zabudowy na mapie. Na wniosek właściciela dostawca prądu powinien odpowiedzieć w przeciągu 30 dni i wydać odpowiednie warunki przyłączenia do sieci energetycznej, określające rodzaj przyłącza, miejsce przyłączenia do sieci oraz umiejscowienie licznika i głównego zabezpieczenia. Zakład energetyczny dostarcza właścicielowi również projekt umowy o przyłączenie. W przypadku przyłącza napowietrznego po uzyskaniu warunków przyłącza można przystąpić do jego wykonania. Natomiast w budynku z przyłączem kablowym należy najpierw wykonać projekt przyłącza z dokumentacją techniczną i uzgodnić go z dostawcą prądu i zakładem uzgodnień dokumentacji. Dokumentację techniczną wykonuje rejonowy zakład energetyczny lub elektryk z uprawnieniami. Powinna zawierać schemat przebiegu kabla w wymaganej odległości od innych mediów, czyli instalacji wodnej, gazowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej. Ponadto przyłącze musi zostać umieszczone na mapie geodezyjnej działki. To jednak nie koniec załatwiania spraw urzędowych – po uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji i projektu, należy wystąpić do urzędu gminy lub miasta o pozwolenie na wykonanie przyłącza, co robi się zazwyczaj równocześnie ze złożeniem wniosku na pozwolenie na budowę domu. Warto pamiętać, że przed wykonaniem przyłącza elektrycznego nie ma możliwości prowadzenia prac budowlanych z użyciem sprzętu, który wymaga zasilania. Dlatego o przyłączeniu do sieci energetycznej dobrze jest pomyśleć odpowiednio wcześnie.

Koszt przyłącza elektrycznego

Koszt przyłącza elektrycznego zależy od rodzaju, długości przyłącza i mocy przyłączeniowej. W przypadku długości nieprzekraczającej 200 m opłata pobierana jest za każdy kW, którego ceny wahają się od około 60 do 70 zł (przyłącze kablowe) lub od około 40 do 50 zł za kW (przyłącze napowietrzne). Jeśli długość przyłącza wynosi więcej niż 200 m, koszt wykonania przyłącza będzie większy o każdy dodatkowo płatny metr, który może wynieść od 25 do 35 zł. Standardowe długości przyłącza wynoszą 200 m, a najczęściej wybierana moc to 12 kW i w tym przypadku koszt wykonania przyłącza napowietrznego kształtuje się na poziomie od 480 do 600 zł, a przyłącza kablowego od 720 do 840 zł. Ponadto należy wiedzieć, że ceny mogą różnić się w zależności od wybranego dostawcy energii elektrycznej i regionu.