Instalacje elektryczne w budownictwie kubaturowym
instalacje w budownictwie

Od początku funkcjonowania firmy zajmujemy się wykonywaniem instalacji elektrycznych obiektowych .

W ciągu minionej dekady realizowaliśmy min:

 • Szpitale
 • Galerie handlowe
 • Obiekty mieszkaniowe
 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Biblioteki
 • Hotele

PONIŻEJ WŚRÓD DOTYCHCZAS ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH MOŻEMY WYLICZYĆ: 

 • Centrum rekreacji i SPA Hydroterapia Nałęczów
 • Obiekt uzdrowiskowo-hotelowy Termy Pałacowe Nałęczów
 • Supermarket OBI w Lublinie
 • Jednostka Straży Pożarnej w Krakowie
 • Jednostka Straży Granicznej w Białowieży
 • Apartamentowiec ANGEL PLAZA w Krakowie
 • Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • Galeria Handlowa Jurajska w Częstochowie
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie
 • Oddział ZUS W Kielcach
 • Oczyszczalnia Ścieków Sitkówka Nowiny -Kielce
 • Hotel Tęczowy Młyn w Kielcach
 • Hotel Ibis w Kielcach
 • Galeria Echo w Kielcach
 • Galeria Amber w Kaliszu

Na w/w obiektach realizowaliśmy instalacje elektryczne wewnętrzne wysokoprądowe , instalacje elektryczne wewnętrzne niskoprądowe, instalacje odgromowe, instalacje oświetlenia zewnętrznego